Sunday, November 9, 2008

Какви смятате, че са методите и действията за повишаване на капацитета на неправителствените организации?

Кои са дефицитите в работата на неправителственият сектор, които възпрепятстват съвместната работа с администрацията?

Смятате ли, че ОПАК съдържа достатъчно потенциал за повишаване капацитета на НПО-та?

Как смятате да приложите придобитите знания и умения в рамките на проекта?

Как смятате да приложите придобитите знания и умения в рамките на проекта „Повишаване на капацитета на СГО (Северен централен, Северозападен и Североизточен райони за планиране ) за постигане на ефективни партньорства с администрацията при изработване то на политики и осъществяване на мониторинг върху работата на администрацията ( на основата на предишен конкретен опит в подобни партньорства ) , за да повишите капацитета на Вашата организация?